Akademik Personel

Ad Soyad : Mesude ULUŞEN
Fakülte : Saglik Bilimleri Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : EBELİK
Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
E-Posta : mulusen@gmail.com / mesude.ulusen@amasya.edu.tr
Dahili : 4738
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ

Adı soyadı

MESUDE ULUŞEN

Yazışma adresi

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Tel

0 (358) 218 17 67

Fax

0 (358) 218 47 60

e-posta

mesude.ulusen@amasya.edu.tr

mulusen@gmail.com

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

TR

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi A.D

Halk Eğitimi Bilim Dalı

Doktora

2010

TR

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Halk Eğitimi Bilim Dalı

Yüksek lisans

2003

TR

Ankara Üniversitesi

Sağlık Eğitim Fakültesi

Sağlık Eğitimi Bölümü

Lisans

1999

TR

Ankara

Gevher Nesibe Sağlık Eğitimi Enstitüsü

Ana Çocuk Sağlığı Bölümü

 

 

 TEZ KONULARI

Doktora

Sağlık Çalışanlarının ve Toplumun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İle İlgili Duyarlılığı

Yüksek Lisans

Halk Eğitimi Merkezlerine Devam Etmekte Olan Yetişkinlerin İlk Yardım Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması (Mamak HEM Kursları Örneği)

 UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Sağlık: Sağlık Eğitimi, Ebelik, Doğum, Kadın Sağlığı, Toplumsal cinsiyet

Eğitim: Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi, Halk Eğitimi

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev

Dönemi

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

TR

Amasya

 Ebelik Bölümü

Öğretim Üyesi

2011- ….

MEB Kızılcahamam Anadolu Sağlık Meslek L.

TR

Ankara

 Hemşirelik

Meslek Dersleri Öğretmeni

1994-2011

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-Ebelik

TR

Ankara

 Ebelik Bölümü

Öğrt. Elemanı

yarı zamanlı

2008-2011

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

TR

Ankara

 Halk Sağlığı Daire   Başkanlığı

Halkın Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi

2005-2006

Muğla Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

TR

Muğla

 Hemşirelik ve Toplum   Sağlığı Böl.

Öğrt. Elemanı yarı zamanlı

2002-2003

SB Fındıklı Sağlık Meslek Lisesi

TR

Rize

 

Meslek Dersleri Öğretmeni

1992-1994

Aydın SSK Hastanesi

TR

Aydın

 Doğum Salonu / AP/   K. Doğum Kliniği

EBE

 

 

Ulusal projelerde yaptığı görevler

FMB-BAP 18-0302,  5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 03 Mayıs-05 Mayıs 2018, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi-Başkanı. Proje Yürütücüsü

SEB BAP 16 0102, İlkokul Öğretmenlerinin Beslenme Bilincinin Geliştirilmesi, 27/05/2016-27/09/2016. Araştırmacı.

FMB-BAP 15-0125, Doğum Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2015. “Kavramsal Tartışma Boyutunda Doğal ve Normal Doğum Çalıştayı”, Başlama-bitiş: 04/03/2015 -10/08/2015. Proje Yürütücüsü

FMB 2012 VLK05 018, Doğuştan Anomalilere Neden Olan Önlenebilir Etkenlerle Mücadele Projesi, Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Başlama-bitiş: 01/09/2013- 01/07/2014. Eğitimci,

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gebe Okulu Projesi, Eğitimci, Altındağ Belediyesi işbirliğiyle, 8 Mart-16 Mayıs 2011, Ankara. Eğitimci,

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Halkın Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi, Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi Hazırlama Grubu, Üreme Sağlığı Modülleri, Ankara, 2008.   Araştırmacı

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

 Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Alan indekslerine giren uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Öztürk D, Uluşen M, Yılmaz G, Aydı H (2018). Evaluation of Knowledge and Attitudes Related to Traditional Practices Regarding the Care Of Pregnant, Postpartum Women and the Newborn, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
 2. Uluşen M, Aslantekin F (2015).  Gender equality awareness and sensitiveness of health personnel and community.  International Journal of Human Sciences, 2(12), 570-592. Doi: http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.2830 
 3. Örs M, Uluşen M (2015).  Position of primary schools in providing health education and promotion of health literacy.  International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 2(2), 80-94.
 4. Aslantekin F, Uluşen M, Kaplan B, Uysal M (2013). An Evaluation of Health Literacy Situations Of Patients With Type 2 Diabetes, Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 21:3, 105-114, 2013. ISSN: 1016-3360. Doi: 10.12816/0001499

Alan indekslerine giren ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Aslantekin F, Göktaş B, Uluşen M, Erdem R (2007). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Deneyimi: Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği,  Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 6, Aralık 2007. ISNN:1306-6366

Kitap Bölüm Yazarlığı

 1. Uluşen, M (2018). Doğum Objesi İle İlgili Riskli Durumlar  ve Ebelik Bakımı”, Riskli Doğum ve Sonrası Dönem, Editör: Fatma Coşar Çetin, Kıymet Yeşilçiçek Çalık, İstanbul Medikal Yayıncılık.
 2. Dereli Yılmaz S, Uluşen M(2018). “Özlediğim Doğum Uzmanlığı ve Onun Büyük Savunucuları”, Bölüm:9, Ina May’in Doğum Meselesi, Bir Ebenin Manifestosu, (Orijinal adı: Birth Matters, a midwife’s manifesta), Çeviri Ed: Fatma Deniz Sayıner, Yrd. Ed: Gülbahtiyar Demirel.
 3. Uluşen M (2018). “Makat Doğum”, Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı, 14. Bölüm Üçüncü Baskıdan Çeviri, Çev. Editörleri: Hafize Öztürk Can, Ummahan Yücel, Aytül Hadımlı, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri (“Breech Births”, Lesley Shuttler, Orijinal kitap adı: The Midwife’s Labour and Birth Handbook, Editörs in: Vicky Chapman, Cathy Charles, Wiley-Blackwell). ISBN: 978-605-9215-54-1
 4. Uluşen, M (2015). “Postcoital Kanama”, Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım, (Editors) in: Birsen Karaca Saydam, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 10 (126-135), ISBN:978-605-9215-01-5,
 5. Uluşen, M. (2008). “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar”,  Üreme Sağlığı Modülleri, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Halkın Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi, Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi, Durmuş Akalın, Ertuğrul Göktaş, Erdoğan Horzum, Gülay Karaodul, Nevin Çobanoğlu (Editors) in; kitap 6 Bölüm, Sağlık Bakanlığı Yayın no: 722, Sayfa Sayısı 137, ISBN: 978-975-590-238-8, İlkay Ofset Matbaacılık, Ankara.
 6. Uluşen, M. (2002). “Toplum Katılımı”, Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları, 2. Bölüm, ss: 74-91, toplam sayfa: 245. Sağlık Bakanlığı yayınları, Ankara.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

ULUSLARARASI

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

          Sözlü Bildiriler

 1. Aslantekin Özçoban F, Uluşen M (2018). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Andragogical Eğitim Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, 07-09 Kasım, Ege Üniversitesi Yusuf Vardar Kongre Merkezi, MÖTBE, İzmir.
 2. Uluşen M, Murat Öztürk D, Aslantekin Özçoban F (2018). Gebelerin Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler ve Doğum Korkusu, (Factors Affecting Birth Preferences Of Pregnant Women And Fear Of Childbirth), S.52, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Amasya.
 3. Uluşen, M (2016). Traditional Birth Practices in Turkey. Bildiri kodu: AS833, IV Congress of the ACL, XV Congress of the FAME and II Congress of the Southern Europe branch of the ICM, Sözlü Bildiri, Tarragona, İspanya.
 4. Aslantekin Özçoban F, Uluşen M, Erkal Aksoy Y, Uzel N, Yumrutaş M (2016). Difficulties In Midwifery Education In Turkey, Bildiri kodu: AS502. Fourth Congress of the Catalan Association of Midwives (ACL), XV Congress of the Federation of Associations of Midwives of Spain (FAME) and 2nd Southern European Region Conference of the International Confederation of Midwives, Sözlü Sunum, Tarragona, İspanya.
 5. Murat Öztürk D,Uluşen M (2016). Taburculuk Sonrası Lohusaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Çalışma S 57. I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 92-93, İzmir. Sözlü bildiri
 6. Aslantekin F, Uluşen, Abay ŞE, Boztok H (2014). The Role Of Midwives To Prevent  Maternal Mortality In Turkey, VII. International Symposium, The Present And The Future Of Nursing And Midwifery, Sözlü bildiri, University Of Debrecen Faculty Of Health, 2-3 Eylül 2014, Nyíregyháza, Macaristan.
 7. Örs, M; Uluşen, M (2014). Position of Primary Schools In Providing Health Education and Promotion of Health Literacy, (Sağlık Eğitimi Sunma Bakımından Ilköğretim Okullarının Durumu Ve Sağlık Okuryazarlığı Teşviki), VI. International Congress of Educational Research, Sözlü bildiri, 5-8 June, Hacettepe Üniversitesi, Ankara/Turkey.
 8. Bilgin, Z; Demirci, N; Tuğ, N; Uluşen, M. (2013). Çeşitli Faktörlerin ve Cinsel Davranışların Cinsiyeti Belirlemedeki Etkinliği, 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya. Sözlü bildiri
 9. Uluşen, M. (2009). Sağlık Çalışanlarının ve Toplumun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İle İlgili Duyarlılığı, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar, Değişim ve Güçlenme, 13-16 Ekim 2009,  Bildiri Kitabı, Cilt 4, s: 808-820, Basılı Tam metin, Sayfa Sayısı 13, Editör: Füsun ÇOBAN DÖSKAYA, Serdar KURT, Serap ALP, Sedat ÇAPAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, ISBN: 978-975-441-277-2 (tk) 978-975-441-283-3 (4.c), İzmir.
 10. Uluşen, M(2009). Sağlık Çalışanlarının ve Toplumun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İle İlgili Duyarlılığı, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, (International Multidiciplinary Women’s Congress), Değişim ve Güçlenme, Kongre Özet Kitabı, Abstracts, s: 360, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 13-16 Ekim 2009, İzmir. Sözlü Bildiri
 

        Poster Bildiriler

 1. Ulusen M (2018). Midwifery Students' opinions about episiotomy education with beef tongue: A Qualitative Research, (Ebelik Öğrencilerinin Dana Dili ile Epizyotomi Eğitimi hakkındaki Görüşleri: Kalitatif Bir Araştırma), 5. International & 9th National Midwifery Students Congress, P.147, 03-05 May 2018,poster,  Amasya.
 2. Uluşen M, Uzun B, Söğüt B, Töre D, Yıldız H, Özbek M (2018).  Gebelerin Doğum Şekli Tercihleri: Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği (Birth Preferences of Pregnants: An Example of Amasya University Sabuncuoğlu Şerefettin Training and Research Hospital), P.23, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Amasya.
 3. Uluşen M, Uzun B (2018). Determination of Knowledge Levels of Midwifery Students on Evidence Based Practices, (Ebelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi), P.24, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Amasya.
 4. Aslantekin Özçoban F, Uluşen M(2018). Learning Styles Of Midwife-Nursing Students, (Ebelik-Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri), P.213, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Amasya.
 5. Gelebek, Öztürk, Şengül, Erkal Aksoy, Uluşen, Aslantekin Özçoban (2018). Antenatal Care Status And Birth Worries of The Pregnant Women, (Gebelerin Antenatal Bakım Alma Durumları ve Doğum Endişesi) P.148, 5. International & 9th National Midwifery Students Congress, 03-05 May 2018, Amasya.
 6. Alkan E, Aslantekin Özçoban F, Uluşen M(2018). Effect of Stretching Exercises on Primary Dysmenorrhoea (Germe Egzersizlerinin Primer Dismenore Üzerine Etkileri) , P.253 -poster bildiri, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Amasya.
 7. Söğüt B, Özbek M, Uluşen M (2018). Evidence Based Practices in The First Stage of Labour and Midwifery, (Doğumun Birinci Evresinde Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Ebelik), P.40, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Amasya
 8. Kaya M, Uluşen M (2018). Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy, (İntrahepatik Gebelik Kolestazı), P.144 -poster bildiri, 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Amasya
 9. Uluşen M, Karabacak G, Göğçeoğlu S, Canik E, Tonkuş S (2016). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezi, İzmir. Poster.
 10. Uluşen M, Öztürk DM (2013). The İmprotance of Education on Preveting Congenital Anomalies (Doğumsal Engellerin Önlenmesinde Eğitimin Önemi). 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya. Poster
 11.  Bilgin Z, Uluşen M, Kambur G, Dereli D, Ergün B(2013). Postpartum Dönemde Öz-Etkililik-Yeterlik Algısını   Etkileyen Faktörler,  3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya. Poster
 12. Bilgin Z, Uluşen M, Kambur G, Dereli D(2013). Primiparlarda Doğum Korkusunu Etkileyen Faktörler, 3.    Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya. Poster
 13. Erkal Y, Uluşen M, Aslantekin F. (2011). İnfertilitenin Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Beck Anksiyete            Ölçeği İle Belirlenmesi, Poster bildiri, I. Uluslararası II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu,    Karabük.

ULUSAL

         Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

         Sözlü Bildiri

 1. Uluşen, M (2010). Halkın Sağlık Davranışlarının Toplumsal Cinsiyet Açısından Ele Alınması: Ankara Kızılcahamam İlçesinde Bir Araştırma. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 16-18 Eylül 2010, Lefkoşe-KKTC. Sözlü bildiri
 2. Murat Öztürk D, Uluşen M, Aykurt A, Özdemir H, Şanlı Y, Yılmaz G (2013). Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Uygulamalar Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. IV. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2013, Samsun. Sözlü bildiri.
 

         Poster Bildiri

 1. Uluşen M, Aslantekin F, Öztürk D (2014). Kızılcahamam Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Gebelikte Şiddet, 1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, Sağlıklı Gebelikten Sağlıklı Doğuma, 21-22 Mart 2014, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir. Poster (Poster Bildiri Birincilik Ödülü. Sözlü olarak da sunuldu.).
 2. Murat Öztürk, M; Uluşen, M; Yılmaz, G; Özdemir, H (2014).Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Annenin ve Yenidoğanın Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamalar, 1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, Sağlıklı Gebelikten Sağlıklı Doğuma, 21-22 Mart 2014, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir. Poster
 3. Uluşen, M; Öztürk, DM; Aslantekin, F (2014). Doğum ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Kullanımında Halkın Cinsiyet Ayrımcı Tutumları, 1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, Sağlıklı Gebelikten Sağlıklı Doğuma, 21-22 Mart 2014, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir. Poster
 4. M. Uluşen, D. Murat, S. Aldemir (2013). Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum Yapmayı İstemede Ebelik Bakımının Önemi. IV. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2013, Samsun. Poster
 5. D.Murat, M.Uluşen, N.Ceylan, Y.Çapar, M.Harmandar, M.Kara, Y.Ömür,  D.Özbey (2013). Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine Başvuran Gebelerin, Gebelikte Cinselliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. IV. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2013, Samsun. Poster

ÖDÜLLER

Poster Bildiri Birincilik Ödülü. “Kızılcahamam Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Gebelikte Şiddet” Mesude Uluşen, Filiz Aslantekin, Duygu Murat Öztürk, 1. Ege Ebelik Ve Doğum Kongresi, “Sağlıklı Gebelikten Sağlıklı Doğuma”, 21-22 Mart 2014, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir.

Bilimsel Kurs / Sertifikalar

 1. Akademisyenlere Yönelik Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, Amasya Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü destekli, 21-22 Ekim 2017, Amasya.
 2. Simülasyon Eğitici Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişim Anabilim Dalı, 1-7-8-9-12 Nisan 2016 (5 gün)
 3. KİMEKS Eğitim Semineri. GaumardNoelle S554.100 model Doğum Simülatörü Kullanıcı Eğitimi, 03-04 Nisan 2016, Amasya.
 4. Doğum Simülatörü Kullanıcı Eğitimi, Gaumard ve Noelle S554.100 Model Simülatör, Kimeks, 3-4 Mart 2016, Amasya.
 5. Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi, 12 saat, İstatistik Dünyası, 29-30 Haziran 2015, Amasya
 6. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılıkla Mücadele, Hak Temelli Yaklaşım ve Savunuculuk, Şiddetsiz Bir Yaşam İçin Elele Projesi, 08-09 Mayıs 2015, TR2011/0135.07-011- Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi-II Programı, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, Samsun.
 7. AEP-Aile Eğitim Programı Eğitici Sertifikası, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2013
 8. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 27-29 Mayıs 2013.
 9. TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 21 Mart 2012, Amasya.
 10. Elektronik Fetal Monitörizasyon Kursu, I. Uluslararası II. Ulusal Ebelik Kongresi, Türk Ebeler Derneği, Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokullu, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu, Karabük.
 11. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Semineri, (30 Saat) MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Düzce Akçakoca Öğretmenevi, 10.08.2009-14.08.2009.
 12. Ölçme ve Değerlendirme Semineri, MEB, Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 2008.
 13. TC Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi – Avrupa Birliği Uzmanlık Kursu, Bitirme Tezli, Sertifika-2003
 14. TC Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi – Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Kursu, Bitirme Tezli, Sertifika-2002.
 15. TC Sağlık Bakanlığı Rahim içi Araç Uygulama Kurs Programı, Sertifika, 1988

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri:

Verdiği Dersler (2011-2018)

Teorik

Uygulama

Laborayuvar

Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem

4

8

 

Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem

4

8

 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

4

8

 

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

4

4

4

Doğum Öncesi Dönem-I

4

8

 

Doğum Öncesi Dönem-II

4

8

 

Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları (seç)

2

 

 

Obstetrik ve Jinekolojik Aciller (seç)

2

 

 

Doğal Doğum (seç)

2

 

 

Ebelikte Etik

2

 

 

İlk Yardım

2

 

 

Ebeliğe Giriş

2

 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Sağlığı (seç)

2

 

 

Günümüz Dünya Sorunları (seç)

2

 

 

Katıldığı Bilimsel Etkinlikler

 1. 1. Uluslar arası EBEARGE Kongresi, Ebelikte Eğitim, 07-09 Kasım 2018, İzmir.
 2. 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ebeler Derneği, 22-24 Eylül 2017, Swissotel, Ankara.
 3. “Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi” Eğitimci, 2017
 4. IV. Sivas Ebelik Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, Cumhuriyet Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2017, Sivas.
 5. International Confederation of Midwives (ICM),  Southern European Regional Meeting of Midwife Associations, 25-26 May 2016, Tarragona, Spain.
 6. Fourth Congress of the Catalan Association of Midwives (ACL), XV Congress of the Federation of Associations of Midwives of Spain (FAME) and 2nd Southern European Region Conference of the International Confederation of Midwives, 25-26 Mayıs 2016, Tarragona, İspanya.
 7. I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, 5-6 Ocak 2016, İstanbul.
 8. EUÇEP Çalıştayı ( Mezuniyet Öncesi Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı )
 9. Kardiyopulmoner Sağlık Sorunlarını Tanılama ve Simülasyon Temelli Uygulama Eğitimi, 15-16 Mayıs 2015, SİMMERK, Medikal Simülasyon Derneği.
 10. Ebelik Sempozyumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu, 05-06 Mayıs 2015
 11. Yaşlı Jimnastiği Okulu Çalıştayı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 14-15 Aralık 2015, Amasya.
 12. Ulusal Doğum Sempozyumu, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4 Nisan 2015, Ankara.
 13. VII. International Symposium, The Present and The Future of Nursing and Midwifery, University Of Debrecen Faculty Of Health, 2nd-3rd September 2014, Nyíregyháza, HUNGARY
 14. 1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, “Sağlıklı Gebelikten Sağlıklı Doğuma”, 21-22 Mart 2014, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir.
 15. 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, EBKO-2013, Ebeler Derneği, 20-23 Kasım, Antalya.
 16. I. Ulusal Doğum Sempozyumu, Davetli konuşmacı, Uluslararası Katılımlı, Türk Ebeler Derneği, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları GM, 20 Mayıs 2013, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH, Ankara.
 17. IV. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2-4 Mayıs 2013. Katılım ve Teşekkür belgesi, Samsun.
 18. Kadın Kalp Sağlığı, Florence Nightingale Bilim Günleri-II, İstanbul Üniversitesi,
 19. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 29 Kasım 2012
 20. “Türkiye’de Tıbbi Düşük Hizmetinin Sunulması: Sağlık Hizmeti Sunanların ve Öğrencilerin Görüşleri” Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak, Halk Sağlığı AD, Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM), 6 Haziran 2012.
 21. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı, 24-25 Şubat 2012, Antalya
 22. I. Doğum-Kadın Sağlığı Hemşireliği Lisans Ders Programı Çalıştayı, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi - Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 26-27 Ocak 2012, Ankara.
 23. “Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık, Panelist, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Kulübü etkinliği, 8 Mart 2011, Ankara.
 24. II. Ulusal Ebelik Sempozyumu “Ebelik Mesleğinin Dünü-Bugünü-Yarını”, 2011, Ankara
 25. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi- “Üniversite Yaşamına Uyum” Etkinlikleri, 2010-2011, Ankara.
 26. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 16-18 Eylül 2010, Lefkoşe-KKTC.
 27. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Değişim ve Güçlenme, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 13-16 Ekim 2009, İzmir.
 28. “Engelli Kadın ve Sağlık Sempozyumu”,  TTB, HÜKSAM, BÜKÇAM, THD, Engelliler Federasyonu, 24 Mart 2009, Ankara.
 29. I. Kadın Sağlığı Kongresi, “Kadına Yönelik Şiddet”, Hacettepe Üniversitesi ve TTB, Katılım Belgesi,  20-22 Mart 2008, Ankara.
 30. “Yaşam Boyu Öğrenme Sempozyumu”, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Aralık 2004, Ankara.
 31. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Uluslararası Katılımlı, Katılım Belgesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Kasım 2004, Ankara.