Akademik Kadro

Dr.Öğr. Üyesi Mukaddes ÖRS                                   Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Merve BİRCAN (YURTTAŞ)