Dikey Geçiş Kayıt İş ve İşlemleri

Kayıtlar 04-10 Ekim 2017 tarihleri arasındaki (Saat 09:00-17:00) Fakültemiz Talebe İşleri Biriminde icra edilecektir.

KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER

 1. 2017-DGS sonuç belgesi,
 2. Önlisans diplomasının aslı (henüz alınmadıysa yeni tarihli onaylı mezuniyet belgesi), 
 3. Önlisans programında aldığı derslerin onaylı içerikleri ve not dökümü(transkript),
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 5. Erkek adaylardan 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş olanların (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge),
 6. 29 yaşından büyük adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi,
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)  

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Kayıt işlemleri Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İpekköy Yerleşkesi Fakültemiz Talebe İşleri Birimi adresinde icra edilecektir.
 2. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 3. Kayıt için istenen belgelerin aslı görülmeden fotokopisi kabul edilmez.
 4. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 5. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak talep edemezler.