Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. Arzu CANSARAN

Başkan

Prof.Dr. Kemal POLAT

Üye

Prof Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL

Üye

Prof.Dr. Vahit KONAR

Üye

Doç.Dr. Cengiz YILDIRIM

Üye

Doç.Dr. Melek GÜL

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Seval MÜSÜROĞLU

Üye